tiger shrimp in the "eye of the storm" | $7.99 | delicious, awesome presentation, and easy to eat. yapatooots recommends! :)

Naupload mo na ba to sa ig? Parang now ko lang nakita :))
Aila yup naupload ko na yan:)